Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Mercy of Tiny Team   a   Iris Jantar Devil

 
O plemene
 
                                                                

Krátkosrstý maďarský stavač - vyžla

Pôvod: Maďarsko

Použitie: Krátkosrstý maďarský stavač je všestranne využiteľný poľovný pes, ktorý sa hodí na prácu na poli, v lese i vo vode, má výborný čuch, dobre vystavuje, vynikajúco aportuje, vo vode pracuje veľmi ochotne a cieľavedome sleduje stopu. Dobre znáša ťažký terén i extrémne klimatické podmienky. Pre takéto výkonné poľovné plemeno sú veľmi nežiaduce strach zo streľby a zveri, neochota vystavať a aportovať ako aj odpor k vode. Vďaka bezproblémovej povahe a schopnosti prispôsobiť sa, možno krátkosrstého maďarského stavača chovať aj v byte.

Klasifikácia: 7. skupina stavače. 1. sekcia - kontinentálne stavače s pracovnou skúškou (práca na poli a vo vode).

Dátum vydania platného štandardu: 06. 04. 2000

Krátky prehľad histórie: Predkovia  maďarského stavača sa dostali na naše územie s kočujúcimi uhorskými kmeňmi. Písomné zmienky a obrazovú podobu nachádzame už v dokumentoch zo 14. storočia. Význam maďarského stavača pre poľovačku sa od 18. storočia neustále zvyšoval. V Uhorsku sa už koncom 19. storočia konali súťaže pre stavače, na ktorých sa zúčastňovali s veľkým úspechom aj miestne plemená. V tej dobe pravdepodobne pri vývine plemena zohrávali veľkú úlohu aj iné poľovné plemená. Cielený chov začal v roku 1920, FCI uznala krátkosrstého maďarského stavača roku 1936.

Všeobecný vzhľadstredne veľký, elegantný poľovný pes ušľachtilého vzhľadu, s krátkou žemľovou srsťou. Skôr ľahká, suchá, štíhla stavba odzrkadľuje harmóniu krásy a sily.

Dôležité proporcie:

- dĺžka tela je o niečo väčšia ako výška v kohútiku,

- hĺbka hrudníka je o niečo menšia ako polovica výšky v kohútiku,

- papuľa je o niečo kratšia ako polovica dĺžky hlavy.

 

Povaha, správanie: maďarský stavač je živý, priateľský, vyrovnaný, ľahko sa vychováva. K jeho základným vlastnostiam patrí vynikajúca ochota ku kontaktom. Neznáša hrubé zaobchádzanie, nesmie byť agresívny ani plachý.

Hlava: suchá, ušľachtilá, má dobré proporcie.

 

Lebka

Temeno: primerane široké, mierne klenuté, v strede má málo vyvinutú čelovú brázdu, ktorá vychádza z primerane vyvinutého výbežku medzitemennej kosti a pokračuje smerom k čelovému sklonu. Jarmové oblúky sú primerane vyvinuté.

Čelový sklon: primeraný.

 

Tvárová časť

Ňucháč: široký a dobre vyvinutý, s dobre otvorenými nosnými dierkami. Farba ňucháča harmonizuje tmavým tónom s farbou srsti.

Papuľa: tupá, nie špicatá, s mocnými čeľusťami, svalnatá. Chrbát nosa je rovný.

Pysky: pevne priliehajú, neovísajú.

Čeľuste/zuby: silné čeľuste s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, pričom horný rad rezákov bez medzery prilieha pred spodný rad a zuby sú v čeľusti umiestnené kolmo, 42 zdravých zubov podľa zubného vzorca psa.

Líca: silné, dobre svalnaté.

0či: mierne oválne, stredne veľké. Viečka dobre priliehajú. Pohľad je živý a inteligentný. Farba očí je hnedá a harmonizuje s farbou srsti, uprednostňujú sa čo najtmavšie oči.

Uši: nasadené trocha vzadu, stredne vysoko. Ušnice sú jemné, priliehajú k lícam a končia zaoblenou špičkou v tvare písmena V. Dĺžka predstavuje asi 3/4 dĺžky hlavy.

Krk: stredne dlhý, v súlade s celkovým vzhľadom, veľmi svalnatý a klenutý. Koža dobre prilieha.

 

Telo

Kohútik: výrazný a svalnatý.

Chrbát:  pevný, dobre osvalený, rovný. Trny stavcov majú byť prekryté svalstvom.

Bedrá: krátke, široké, pevné, svalnaté, rovné alebo mierne klenuté. Prechod od chrbta k bedrám  plynulý a kompaktný.

Krížová kosť: široká a dostatočne dlhá, nie zrazená, k chvostu mierne klesá, svalnatá.

Hrudník: hlboký a široký s dobre vyvinutým, svalnatým a stredne klenutým predhrudím, hrudná kosť siaha čo najďalej dozadu. Hrudná kosť a lakťový kĺb sú v rovnakej výške. Rebrá primerane klenuté. Zadné rebrá dosahujú dozadu.

Dolná línia a brucho: v elegantnom oblúku smerom dozadu mierne vtiahnuté, pevné.

Chvost: trocha nižšie nasadený, pri koreni hrubý, postupne sa zužuje. V krajinách, kde nie je zakázané kupírovanie, sa chvost kvôli poľovaniu skracuje o jednu štvrtinu. Ak sa chvost nemôže skrátiť, dosahuje po päty a je nesený rovno alebo mierne v tvare šable. V pohybe ho pes zodvihne až po horizontálu. Je dobre a husto osrstený.

 

Končatiny

Predok: pri pohľade spredu sú končatiny paralelné, pri pohľade zboku kolmé, dobre postavené pod telom. Dobrá stavba kostí a svalstva.

Plecia: lopakty dlhé, šikmé, priliehavé. V pohybe elastické. Silné, suché svalstvo. Dobré zauhlenie lopatky a ramena.

Ramená: čo najdlhšie, dobre svalnaté.

Lakte: priliehajú k telu, nie sú však vtlačené, vtočené ani vytočené. Dobré zauhlenie ramena a predlaktia.

Predlaktia: dlhé, rovné, dostatočne osvalené. Silné, nie hrubé kosti.

Kĺby predlaktia: suché, pevné.

Nadprstia: krátke, len mierne šikmo postavené.

Predné labky: mierne oválne, s priliehajúcimi, dostatočne klenutými, silnými prstami. Mocné hnedé pazúriky. Odolné, pevné, bridlicové vankúšiky. V postoji i v pohybe sa prsty rovnomerne opierajú o zem.

 

Zadok

Všeobecne: pri pohľade zozadu sú zadné končatiny rovné a paralelné. Dobré zauhlenie. Silné kosti.

Stehná: dlhé a svalnaté. Dobré zauhlenie panve a stehien.

Kolená: dobre zauhlenie stehna a predkolenia.

Podkolenia: dlhé, svalnaté a šľachovité. Dĺžka temer zodpovedá dĺžke stehien. Dobré zauhlenie podkolenia a podpätia.

Päty: mocné, suché, šľachovité, pomerne nízko postavené.

Podpätia: kolmé, krátke a suché.

Zadné labky: ako predné.

 

Pohyb: typický pohyb pre maďarského stavača je výdatný, ľahkonohý, elegentný a priestranný klus, s dobrým záberom a vykročením. Pri práci na poli vytrvalý cval. Chrbát je pevný a horná línia zostáva horizontálna. Dobré držanie. Mimochod je nežiaduci.

Koža: dobre prilieha, netvorí záhyby. Dobre pigmentovaná.

 

Osrstenie

Srsť: krátka a hustá, na dotyk drsná a tvrdá. Na hlave a ušiach má byť redšia, hodvábnejšia a kratšia, na spodnej strane o niečo, ale nie nápadne, dlhšia. Má pokrývať celé telo, brucho má o niečo menej srsti. Bez podsady.

Farba: rôzne odtiene žemľovej žltej. Uši môžu byť o niečo tmavšie, inak jednotný odtieň. Červený, hnedastý, prípadne vyblednutý nádych je nežiaduci. Malý biely znak na hrudi alebo na hrdle, ak jeho priemer je menej ako 5 cm, ani biele znaky na prstoch sa nepokladajú za chybu. Farba pyskov a viečok zodpovedá farbe nosnej huby.

 

Veľkosť

Výška v kohútiku:

psy: 58-64 cm

sučky: 54-60 cm.

Nie je produktívne snažiť sa o čo najväčšiu výšku v kohútiku. Treba sa usilovať o strednú výšku. Statická a dynamická rovnováha a súmernosť sú ďaleko dôležitejšie ako výška meraná v centimetroch.

 

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

 

www.skj.sk

 

 

MAĎARSKÁ   VYŽLA

                     História                    

Vo väčšine európskych štátov boli psy typu stavačov známe už v stredoveku, ale ich novodobá samostatná história ako kultúrnych plemien nesiaha ďalej ako do 18., skôr do 19. storočia. Týka sa to najmä maďarských krátkosrstých a drôtosrstých stavačov.

Hoci sa u nás v minulosti veľmi nepoužívalo, v súčasnosti prežíva toto plemeno priam konjunktúru. Obľúbenejší je v Rakúsku, v Taliansku i v USA. Treba len ľutovať, že tieto psy v našich chovoch pred druhou svetovou vojnou takmer zanikli, pretože maďarské stavače boli po pracovnej i exteriérovej stránke v tom čase u nás lepšie ako doma, v Maďarsku.

Pôvod tohto plemena siaha až do 12. až 14. storočia, keď ich predkov za vlády Arpádovcov používali pri love zveri do sietí, nie však na lov s vystavovaním. K dnešnej podobe sa začali približovať až koncom 17. storočia. V minulom storočí nastalo ich vážnejšie zošľachtenie najmä krížením s pointerom a farbiarom, po ktorých zdedili veľmi dobré vlastnosti. Pri tomto zošľachťovacom procese sa použili aj ďalšie plemená, ako nemecký krátkosrstý stavač, najmä weimarský stavač, foxhound, ale predovšetkým domáci sedmohradský kopov.

Hrubosrstý variant maďarského stavača, známy od 40. rokov tohto storočia, vznikol krížením maďarského krátkosrstého stavača s nemeckým drôtosrstým stavačom (podľa K. Slimáka na Slovensku, kde sa o jeho vyšľachtenie zaslúžil L. Gresnárik). Za maďarské národné plemeno ho v FCI uznali roku 1982, keď bol schválený a vydaný aj jeho štandard. Priliehavá tvrdá a drôtovitá srsť tohto stavača vytvára na hlave výrazné fúzy a obrvy. Je vždy žeml'ovožltej farby, bez odznakov. Prípustný je malý biely odznak na prsiach. Podľa štandardu FCI č. 239 je tento stredne veľký pes so silnou telesnou konštrukciou trochu väčší ako maďarský krátkosrstý stavač. Má o niečo dlhší trup ako plemená so štvorcovým rámcom tela. Výška psa má dosahovať 59-62 cm, sučky 54-58 cm s prípustnou odchýlkou ±3 cm pri oboch pohlaviach. Chvost sa mu skracuje o jednu tretinu dĺžky. Tento ušľachtilý, inteligentný a učenlivý pes živej povahy je vhodný na všestranné využitie. Dobre znáša aj drsnejšie podmienky. Je to ovládateľný a poslušný pes, veľmi dobrý v práci na stope aj vo vode, ale aj dobrý prinášač. Menším nedostatkom je jeho slabšia ostrosť na škodlivú zver.

             Povaha                      

Predovšetkým si treba uvedomiť, že maďarská vyžla je pes, ktorý sa považuje za člena rodiny. Sú to psi s veľmi dobrou povahou a ochotou poslúchať, preto sú väčšinou veľmi ľahko cvičiteľné. Zvyčajne sú veľmi čistotné a niekedy sa o svoju čistotu starajú sami podobným spôsobom ako mačka. Toto plemeno je elegantné a aristokratické svojim zjavom, ale pri tom má veľmi dobre vyvinutý zmysel pre hru a zábavu, takže je výborným spoločníkom. Plemeno je veľmi “touchy”, ako hovoria američania. Znamená to, že vyžla sa rada a často dotýka svojho pána, a to tak papuľou ako aj labkami. Labkami škrabká pánovi nohu, či ho objíma okolo krku pri hre, alebo mu labku jednoducho položí do lona, keď pán sedí v kresle.

Papuľa vyžly je dôležitým komunikačným nástrojom. Títo psi zvyknú štekať, kňučať, zavýjať, spievať, “rozprávať” a vydávať celú škálu zvukov. To neznamená, že by boli vyžly hlučnými psami, ktoré budú budiť či obťažovať vašich susedov. Sú to však psi s množstvom spôsobov ako s vami komunikovať. Často keď chcú prejaviť pánovi svoju prítulnosť a lásku, jemne vezmú do papule jeho ruku, keď sedia alebo kráčajú vedľa neho. Tiež majú radi mäkké hračky a mnohých z nich možno vidieť, ako so sebou všade nosia svojho obľúbeného macíka.

Vyžla je skutočne všestranným poľovným psom, ktorý stopuje, vystavuje aj prináša. Pracuje rovnako dobre s pernatou zverou ako aj so srstnatou, všetkých veľkostí až po jeleňa. Vyžla je pes mimoriadne naviazaný na svojho pána, preto sa veľmi zriedka túla a pozorne sleduje svojho pána aj na poľovačke. Zver, napríklad jeleňa, stopuje najprv nosom, až kým nie je na dohľad a potom ju vystavuje až po ďalší príkaz svojho pána. Ak jeleň začne utekať, bude ho vyžla naháňať len na krátku vzdialenosť a potom sa ohliada späť, ako keby hovorila “Poď, utekal tadiaľto !” Tento spôsob poľovačky je pre plemeno typický v tom, že čokoľvek vyžla robí, je v partnerstve s majiteľom - pracujú ako tím. Tam, kde psi iných plemien naháňajú zver až do vyčerpania s rizikom, že sa stratia majiteľovi, vyžla považuje pána za člena tímu a uprednostňuje poľovanie spolu s ním pred samostatným naháňaním zvere.

Vyžla môže uspieť v mnohých oblastiach ako pes pracovný, športový a rodinný. Môže si vďačne hovieť v pohodlí kresla či postele, avšak v tej istej minúte je pripravená ísť pracovať v poli, v agility kruhu alebo v akejkoľvek inej oblasti záujmu svojho pána. Okrem poľovníctva sa vyžly začínajú výborne uplatňovať práve v agility a to ako vo svete, tak aj u nás - majsterkou Slovenska za rok 1997 bola maďarská vyžla Haja zo Starých Levíc.

Vyžly sú veľmi zriedka agresívne, ale ich dosť výrazný brechot je zväčša dostatočný na odradenie prípadného votrelca. Sú známe aj prípady, že vyžla aktívne chránila svojho milovaného pána v skutočnej núdzi.

Vyžly obvykle veľmi dobre vychádzajú s inými domácimi zvieratami a väčšina z nich má výborný vzťah k deťom.

Stredná veľkosť a krátka srsť robí z vyžly psa, ktorý nevyžaduje náročné ošetrovanie. Samozrejme, pravidelné kefovanie srsti prospieva a občas psi potrebujú skrátiť pazúre.

ALE POZOR ! PLEMENO NEMUSÍ VYHOVOVAŤ KAŽDÉMU !!!

Aj keď je vyžla nenáročná na starostlivosť, opak platí pre cvičenie a zábavu. Ľudia môžu byť zaskočení množstvom energie a inteligencie týchto psov. Aj potreba vyžly byť právoplatným členom rodiny nie všetkým vyhovuje. Títo psi vás aj v dome veľmi radi všade nasledujú a sú vám neustále doslova “za pätami”. Ak je vyžla odsúdená na samotu a nedostatok činnosti, pripravte sa na to, že si vymyslí nejakú “neplechu” sama. Toto nie je plemeno vhodné pre niekoho, kto chce psa len na niekoľko hodín denne alebo len na poľovačku a chcel by ho chovať zavretého vonku v kotci. Vyžla chce byť súčasťou rodiny a trpí, keď je od nej oddelená. Nie je to pes pre pohodlného majiteľa a vyžaduje si dostatočné množstvo pohybu a aktivity, ktorá stimuluje jej inštinkty a inteligenciu.

Charakteristika

Inteligentný, kľudného temperamentu, poslušný, ľahko cvičiteľný, prítulný. Citlivý na hrubé zaobchádzanie. Výborný zmysel pre stopovanie, obyčajne hľadá v priestornom cvale. Zachovává spojenie ze svojim vodcom. Výborný prinášač, stopár a vystavovač, rád pracuje vo vode. Vyhovuje všetkým účelom v uhorskom podnebí, krajine, vegetácií a pomerom zvere a lovu.

 

 
 
                         
                                                                                                                   
TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok